Faderskap och föräldraskap

Ett barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att fastställa faderskap/föräldraskap.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Skatteverkets e-tjänst inom 14 dagar

En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Detta måste göras inom 14 dagar från barnets födelse. Länk till tjänsten hittar du under relaterad information här på sidan. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad direkt via denna e-tjänst.

Familjerätten efter 14 dagar

Om det har gått längre tid än 14 dagar eller ni inte haft möjighet att bekräfta via Skatteverket kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse till familjerätten. Länk till e-tjänst finns under relaterad information här på sidan.

Om det föreligger någon som helst osäkerhet kring faderskapet/föräldraskapet hanteras ärendet alltid av familjerätten.

Så här går det till:

  • Om ingen ansökan om föräldraskap har skett till Skatteverket inom 14 dagar får familjerätten en underrättelse. Familjerätten kontaktar de nyblivna föräldrarna. Uppgifter om barnet och om föräldrarna samlas in för att upprätta dokument som ska skrivas under av de båda föräldrarna.
  • Förstagångsföräldrar kallas till besök på Lotsen. Har föräldrarna gemensamma barn sedan tidigare finns möjlighet att få blanketterna hemskickade för påskrift.
  • Den som fött barnet får svara på frågor om vem som är den andre föräldern till barnet. Den andra föräldern får sedan bekräfta detta.
  • Kopia på legitimation ska lämnas in av båda föräldrarna. Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning krävs också att en kopia på samtyckesblanketten från kliniken lämnas in.
  • När faderskap-/föräldraskapsbekräftelsen är klar anmäler kommunen faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket.
  • När ett barn till en ogift mamma föds, har mamman ensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna önskar gemensam vårdnad, anmäls detta i samband med fader-/föräldraskapsbekräftelse. Det är mamman som bestämmer vilken vårdnad som är aktuell.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Skatteverket
Telefon: 0771-567 567

Familjerätt

Anna Åkerström Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 74
E-post: Anna Åkerström

Siv Blanck Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 21
E-post: Siv Blanck

Kajsa Torkeli Mauritzson
Familjerättssekreterare
Telefon: 0501-75 63 24
E-post: Kajsa Torkeli Mauritzson

Telefontid:
Tisdag kl 08:30-09:30
Torsdag kl 15:30-16:30

Besöksadress:
Lotsen
Lockerudsvägen 14
Mariestad

Länkar

Bekräfta att du blivit förälder - Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden