Mariestads kommun

 • Illustrationsskiss över en stad med byggnader, träd, vatten, båtar och ett berg i bakgrunden.

  Så jobbar kommunen med en
  blå- och grönstrukturplan

  Just nu pågår ett arbete med att ta fram en blå- och grönstrukturplan i Mariestads kommun. Vi behöver identifiera vilka värden och kvaliteter som finns, hur de hänger samman med varandra samt skapa grunden för en långsiktig skötsel av blå- ...
 • Tecknad man med lila hår vid ett frågetecken.

  Var med och tyck till om kommunens verksamheter

  Under hösten kommer utvalda Mariestadsbor få möjlighet att tycka till om våra verksamheter i SCB:s stora medborgarundersökning. Dina åsikter är viktiga för oss!