Mariestads kommun

  • Man står utanför rödmålad lokal. En skylt hänger ovanför inglasad dörr med texten Fritidsbanken.

    Insamlingen till Fritidsbanken Mariestad är igång!

    Finns det sport- och friluftsutrustning du sällan använder som mest står och samlar damm i ett förråd någonstans? Vi på Fritidsbanken Mariestad tar tacksamt emot utrustning som på så sätt kan komma till glädje för andra.
  • ""

    Information med anledning av corona

    Här kan du ta del av information, uppdelad på olika sidor, om coronaviruset och om vad som gäller i våra verksamheter i rådande läge. Informationen uppdateras löpand på respektive sida.