Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Internationellt samarbete inleds

Mariestads kommun har fått möjlighet att ingå kommunalt partnerskap med två andra kommuner i Europa. 

Den 26 maj besökte kommunchef Kristofer Svensson och oppositionsråd Janne Jansson Ukmerge i Litauen för att skapa sig en uppfattning om samarbetet och en avsiktsförklaring för gemensamt projekt undertecknades.

Bakgrunden är att Mariestad med kort varsel fick frågan om att överta en plats från Herrljunga kommun som tillsammans med städerna Ukmerge i Litauen och Kamyanets-Podilsy i Ukraina har haft ett tioårigt samarbete. Deras samarbete har resulterat i två familjecentraler och erfarenhetsutbyte kring barn- och föräldrafrågor. Mariestads vilja för samarbete fokuserar på att skapa projekt som bygger på arbetet med hållbar utveckling med utgångspunkten Agenda 2030, biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och stärkt näringslivsklimat.

Finansieras av Sida

Ett samarbete finansieras i sin helhet av Sida och samordnas av ICLD (Sveriges kommuner och landsting). Partnerskapets ambition är att skapa förutsättningar för demokrati och jämlikhet och samhällsutveckling. Kommunalt partnerskap handlar om konkret och gemensamt arbete och ska inte förväxlas med ett vänortssamarbete.

Projekt för hållbar utveckling

Vid besöket undertecknades en avsiktsförklaring om att ta fram en ansökan för ett gemensamt projekt kring hållbar utveckling.

− Mötet i Litauen var intressant och det märks att Litauen är långt framme i att arbeta med internationella frågor och EU-program. Det ska bli intressant att se om vi kan hitta ett gemensamt projekt, säger kommunchef Kristofer Svensson.

− Jag hoppas att flera delar av kommunens organisation kan bli involverade och att detta utvecklar vår kompetens att arbeta internationellt, förklarar Kristofer Svensson.

− Min känsla är att samarbetet kommer att löpa ut väl om ansökan blir godkänd. Om detta samarbete går bra ser vi gärna fler internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten. Det var ett väl planerat besök och vi fick ett gott intryck och blev väl mottagna. Vi hoppas att ansökan går igenom så vi kan starta upp arbetet, berättar oppositionsråd Janne Jansson.

Ansökan ska lämnas in i början av hösten och besked väntas under våren 2019.

Kontakt

Kommunchef Kristofer Svensson
E-post kristofer.svensson@mariestad.se

Vik. oppositionsråd Janne Jansson
E-post janne.jansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-30