Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nominera till Inspirationspriset 2020!

Vem är värd att få årets Inspirationspris i Mariestad? Nominera den du vill ska vinna priset direkt här på webben!

Förmågan att tänka kreativt och nytt är viktigt. För små och medelstora kommuner som Mariestad är det extra viktigt att kunna tänka annorlunda och lyfta de styrkor och möjligheter som staden har. Inspirationspriset är ett led i arbetet med att stärka Mariestad som en ort för kreativitet och inspiration.
 
Hur går det till att utse en vinnare?
Kommuninvånare i Mariestad lämnar in sina förslag till kommunen här via webben eller via vanlig post senast den 30 mars. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren.
 
Nomineringarna ska motiveras utifrån nedan nämnda kriterier:
Inspirationspriset ska delas ut till en eller flera personer som har:
- bidragit till att stimulera kreativitet
- vågat tänka nytt och utmanat invanda mönster
- uppmuntrat och inspirerat till positiva och nyskapande tankar eller handlingar i Mariestad.
 
Med Mariestad menas kommunens geografiska område.
 
Om prisutdelningen
Den sammanlagda prissumman uppgår till 5 000 kronor. Priset delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. Inspirationspriset delades ut för första gången i samband med att Mariestad firade 425 år 2008. Tidigare vinnare:

2008 Björn Berggren och Andreas Josefsson
2009 Lennart Högstedt
2010 Claes Pettersson
2011 Sofia Guldbrand
2012 Joakim Ebbesson
2013 Joachim Magnusson 
2014 Roger Sjöberg med Vadsbogymnasiets estetiska program
2015 Priset delades inte ut detta år.
2016 Yvonne Thunborg och Peter Lundh
2017 Crusin Club
2018 Gunnar Åreng
2019 Mikael Brunnhagen


Lämna ditt förslag nedan.
 
Förslaget ska vara inlämnat senast den 30 mars och glöm inte att motivera varför just ditt förslag ska vinna!

Nominera:

Vill du hellre skicka in ditt förslag per vanlig post, skicka det då till:

Mariestads kommun
Inspirationspriset 2020
Kommunikationsenheten
542 86 Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-03 13.49