Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enklare att lämna synpunkter

Vi vill veta vad du som kommuninvånare tycker, vad vi gör bra, kan göra bättre och om något inte fungerar. Du kan enkelt att lämna synpunkter och felanmälningar i vår app eller på webben.

Synpunkter från allmänheten ger viktig information om hur kommunens olika uppdrag utförs. De visar på fel som behöver åtgärdas samt är till stor hjälp för att upptäcka faror och åtgärda dessa innan någon skadas. För att höja kvalitén på synpunktshanteringen har vi ett särskilt system. 

I formulär på hemsidan eller via en app kan du lämna:

  • Synpunkter
  • Felanmälan
  • Förslag
  • Klagomål
  • Beröm

Om du använder appen i din smarta telefon eller läsplatta kan du också enkelt ta en bild och skicka med. Du kan även lätt ange position, till exempel platsen för ett nedblåst träd, hål i gatan eller nedskräpning. Ditt ärende registreras, skickas till rätt person och, om du önskat det, får du sedan ett svar på hur ditt ärende hanterats.

Se aktiva ärenden

Alla kan se pågående ärenden på hemsidan och de som kopplats till en plats visas också som markeringar på en karta. Exempelvis kan du se om felet du upptäckt redan är inrapporterat av någon annan.

Samlad bild

Genom att synpunkterna registreras på ett samlat sätt får vi en övergripande bild över inkomna synpunkter. Vi kan säkerställa återkoppling samt får avsevärt bättre möjligheter till uppföljning och statistik. Inkomna synpunkter och felanmälningar ger bland annat kommunen hjälp att förebygga fel, möjlighet att se nya behov samt förslag som kan tas med i framtida utvecklingsarbete.

Alla får återkoppling

Förutsatt att synpunkten eller felanmälan registrerats genom formuläret eller appen kan kan alla som vill, och om kontaktuppgifter lämnats, få återkoppling. Det går att lämna synpunkter helt anonymt och de hanteras på samma sätt men av naturliga skäl kan vi då inte ge återkoppling på dem.

Ladda hem appen

Appen finns för Android och Iphone, sök på "Mariestad", "synpunkt" eller "Synpunkt & fel" i appbutikerna så brukar den komma upp i söklistan.

Kommungemensam verksamhet

För synpunkter och felanmälningar som rör vatten, avlopp, gata, park, miljö, bygg, alltså det som sköts av MTG-kommunernas gemensamma verksamhet, finns motsvarande formulär och appar för Töreboda och Gullspångs kommuninvånare.

Länkar

Synpunkter och felanmälan
Information om Mariestad kommuns appar

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-02