Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Enklare att lämna synpunkter

Vi vill veta vad du som kommuninvånare tycker, vad vi gör bra, kan göra bättre och om något inte fungerar. Nu gör vi det enklare att lämna synpunkter och felanmälningar och vi ska bli bättre på att ta hand om dem.

Synpunkter från allmänheten ger viktig information om hur kommunens olika uppdrag utförs. De visar på fel som behöver åtgärdas samt är till stor hjälp för att upptäcka faror och åtgärda dessa innan någon skadas. För att höja kvalitén på synpunktshanteringen har vi infört ett särskilt system. 

I formulär på hemsidan eller via en app kan du lämna:

  • Synpunkter
  • Felanmälan
  • Förslag
  • Klagomål
  • Beröm

Om du använder appen i din smarta telefon eller läsplatta kan du också enkelt ta en bild och skicka med. Du kan även lätt ange position, till exempel platsen för ett nedblåst träd, hål i gatan eller nedskräpning. Ditt ärende registreras, skickas till rätt person och, om du önskat det, får du sedan ett svar på hur ditt ärende hanterats.

Se aktiva ärenden

Alla kan se pågående ärenden på hemsidan och de som kopplats till en plats visas också som markeringar på en karta. Exempelvis kan du se om felet du upptäckt redan är inrapporterat av någon annan.

Samlad bild

Genom att synpunkterna registreras på ett samlat sätt får vi en övergripande bild över inkomna synpunkter. Vi kan säkerställa återkoppling samt får avsevärt bättre möjligheter till uppföljning och statistik. Inkomna synpunkter och felanmälningar ger bland annat kommunen hjälp att förebygga fel, möjlighet att se nya behov samt förslag som kan tas med i framtida utvecklingsarbete.

Alla får återkoppling

Förutsatt att synpunkten eller felanmälan registrerats genom formuläret eller appen kan kan alla som vill, och om kontaktuppgifter lämnats, få återkoppling. Det går att lämna synpunkter helt anonymt och de hanteras på samma sätt men av naturliga skäl kan vi då inte ge återkoppling på dem.

Annika Björklund, kommunikationschef i Mariestads kommun om det nya systemet;

–Vi vill bli bättre på att ta hand om kommuninvånarnas synpunkter och säkerställa att inget ramlar mellan stolarna samt på ett smidigt sätt kunna ge feedback till de som önskar. Genom att samla allt i ett system får vi helhetssyn när det gäller synpunkter och felanmälningar och vi kan enkelt hämta ut statistik för uppföljningar och verksamhetsplanering. Detta system är ett verktyg som kommunen tidigare saknat.

–Att införa ett system för synpunktshantering ingår i kommunens arbete med att förenkla förkommuninvånare och andra att ta kontakt med kommunen. Vi anser att en förbättrad synpunktshantering är en form av medborgardialog med våra kommuninvånare.

Ladda hem appen

Appen finns för Android och Iphone, sök på "Mariestad", "synpunkt" eller "Synpunkt & fel" i appbutikerna så brukar den komma upp i söklistan.

Kommungemensam verksamhet

För synpunkter och felanmälningar som rör vatten, avlopp, gata, park, miljö, bygg, alltså det som sköts av MTG-kommunernas gemensamma verksamhet, finns motsvarande formulär och appar för Töreboda och Gullspångs kommuninvånare.

Länkar

Synpunkter och felanmälan
Information om Mariestad kommuns appar

Kontakt

Annika Björklund, kommunikationschef
E-post: annika.bjorklund@mariestad.se

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-28

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan