Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn som leker ute på förskola Foto:Stefan Svensson

Förskolan i Mariestads kommun omfattar 19 förskolor och drygt 1000 platser. Det finns även sju dagbarnvårdare. I förskola och hos dagbarnvårdare vistas barn i ålder ett till fem år. Förskolan är en egen skolform med eget styrdokument (Läroplan för förskolan).

Pedagogisk omsorg

Dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) bedriver verksamhet i hemmet och finns i vår kommun i områdena Tidavad, Lugnås och Västra skogen.

Öppettider

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 18.30.
Dagbarnvårdaren har öppet kl. 06.15-18.30.

Kvällsöppen förskola

I Mariestads kommun finns möjlighet att få barnomsorg fram till kl 22.30 för de som har behov av barnomsorg på kvällarna.

Sedan augusti 2016 erbjuder Mariestads kommun kvällsöppen  förskola/barnomsorg fram till klockan 22.30 för barn mellan 1-13 år. Den kvällsöppna barnomsorgen är förlagd på försklan Lingonet i västra Mariestad.

Fristående förskolor

I Mariestads kommun finns en förskola som drivs i fristående regi. För mer information kontakta Torsö Skärgårdsskola.

Allergi

Det finns förskoleverksamhet för barn med olika behov. Ett exempel på detta är förskolan Skrivaren. Denna förskola är allergisanerad och anpassad för att kunna ta emot barn med olika allergier. Alla barn, även barn utan allergier är välkomna att söka plats på Skrivaren. För att få en plats krävs att familjen är helt djur- parfym- och rökfri.

Öppna förskolan

I Mariestad finns en öppen förskola. Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka. Här arbetar en barnskötare och en socionom. Läs mer på sidan Öppna förskolan Pärlan.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor i kommunen öppna.

Vi vet att kompetensutveckling är något som ditt barn får stor glädje av eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna ha ett erfarenhetsutbyte av varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

Aktuella kompetensutvecklingsdagar när förskolan är stängd 2016

Aktuella dagar våren 2017 är 6 mars och 19 maj. Då välkomnas barnen till Österåsen och där arbetar vikarier.

Jämför förskolor

På Skolverkets sida kan du jämföra Mariestads förskolor med andra kommuner. Länk hittar du här på sidan under relaterad information.

Hitta till våra förskolor och dagbarnvårdare

På sidan kommunala förskolor och pedagogisk omsorg (se länk under relaterad information här på sidan) kan du se var våra förskolor och dagbarnvårdare i kommunen finns. Det finns även en karta i PDF som du kan skriva ut här på sidan.

Planering förskola

Implementering av närvaroverktyget planering förskola pågår just nu i kommunen. Sms-instruktioner för dig som vårdnadshavare hittar du i högra spalten.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-28

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Stam
Tf Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 57 20
E-post: Britt-Marie Stam

Jenny Ryberg
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 12
E-post: Forskola

Frågor angående kö och placering

Anette Reimer
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

InformationsbroschyrPDF
Informationsbroschyr inskolningPDF

Ansökan om att starta enskild förskolaPDF

Avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017PDF

Förskolans läroplanPDF

Miljöbaggen och förskolans miljöprogramPDF

HygienrutinerPDF

Sms-instruktionerPDF

Karta över förskolor i kommunen

Karta över tätortens förskolor
Kommunala förskolor och pedagogisk omsorg

Länkar

Olyckfallsförsäkringöppnas i nytt fönster

Torsö Skärgårdsskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jämförbar resultatredovisning av förskolor Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna förskolan Pärlan

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun