Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Förskola och pedagogisk omsorg

Pennor i burkar på rad. Foto: Stefan Svensson

Förskolan i Mariestads kommun omfattar 19 förskolor och drygt 1000 platser. Det finns även tre dagbarnvårdare. I förskola och hos dagbarnvårdare vistas barn i ålder ett till fem år. Förskolan är en egen skolform med eget styrdokument (Läroplan för förskolan).

Pedagogisk omsorg

Dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) bedriver verksamhet i hemmet och finns i Lugnås.

Öppettider

Samtliga förskolor har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00 och 18.30.
Dagbarnvårdaren har öppet kl. 06.15-18.30.

Placeringsmöten
Vid 4 tillfällen per år samlas förskolechefer och administratör och placerar barn som ansökt om plats på förskola och pedagogisk omsorg.

Dessa datum för 2018 är:

Mötesdatum    Placeringsperiod           
25/1                  Mars-Juni         
19/4                  Augusti-Oktober
30/8                  Oktober-December
25/10                Januari-Mars

Vårdnadshavare till barn som står i kö får besked per post veckan efter mötesdatum. Det är viktigt att ansöka om plats i tid.

Kvällsöppen förskola
Utbildningsnämnden har beslutat att kvällsomsorgen (från 18.30-22.30) kommer att vara vilande från och med september.

I början av 2018 kommer en ny inventering om behov av kväll, natt och helgomsorg att genomföras. Därefter fattas ett nytt beslut.

Fristående förskolor

I Mariestads kommun finns en förskola som drivs i fristående regi. För mer information kontakta Torsö Skärgårdsskola.

Allergi

Det finns förskoleverksamhet för barn med olika behov. Ett exempel på detta är förskolan Skrivaren. Denna förskola är allergisanerad och anpassad för att kunna ta emot barn med olika allergier. Alla barn, även barn utan allergier är välkomna att söka plats på Skrivaren. För att få en plats krävs att familjen är helt djur- parfym- och rökfri.

Öppna förskolan

I Mariestad finns en öppen förskola. Hit kan barn komma tillsammans med sina föräldrar för att umgås och leka. Här arbetar en barnskötare och en socionom. Läs mer på sidan Öppna förskolan Pärlan.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Utbildningsnämnden har beslutat att kommunens förskolor ska stängas fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor i kommunen öppna.

Vi vet att kompetensutveckling är något som ditt barn får stor glädje av eftersom det innebär att pedagogerna kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och ta del av aktuell forskning. Det är av stor vikt att all personal utbildas samtidigt för att senare kunna ha ett erfarenhetsutbyte av varandra. Kompetensutveckling sker också kontinuerligt under terminen men detta påverkar inte förskolans öppettider.

Aktuella kompetensutvecklingsdagar när förskolan är stängd 2018

Under våren 2018 är det kompetensutvecklingsdag 5 mars och 18 maj (Kompassen är öppen). Höstens dagar är 17 augusti och 29 oktober.

Jämför förskolor

På Skolverkets sida kan du jämföra Mariestads förskolor med andra kommuner. Länk hittar du här på sidan under relaterad information.

Hitta till våra förskolor och dagbarnvårdare

På sidan kommunala förskolor och pedagogisk omsorg (se länk under relaterad information här på sidan) kan du se var våra förskolor och dagbarnvårdare i kommunen finns. Det finns även en karta i PDF som du kan skriva ut här på sidan.

Planering förskola/check in/check out

Din förskola använder närvaroverktyget check in/check out. Du som vårdnadshavare kan skicka sms om tillfällig ändrad vistelsetid eller sjukfrånvaro. Sms-instruktioner för dig som vårdnadshavare hittar du i högra spalten.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-07

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun