Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hertig Karls förskola

Exteriör Flugsvampens förskola Foto Stefan Svensson

Hertig Karls förskola ligger i centralt i den västra delen av Mariestad med en grön och inspirerande utegård. Inriktningen ”språk och kommunikation” är grunden i förskolans arbetssätt och förhållningssätt. Barnens nyfikenhet och intressen tas tillvara genom olika uttrycksformer såsom skapande, drama, rörelse, sång, musik och dans. Verksamheten kommer att lägga stort fokus på flerspråkighet och interkulturalitet vilket innebär att våra olikheter såsom kultur, traditioner och hemspråk integreras och synliggörs i den pedagogiska verksamheten.

Eget Tillagningskök

Ja

Antal avdelningar

Jorden, Kometen, Månen, Regnbågen, Solen, Stjärnan

Var finns vi?

Se karta under "Relaterad information" på denna sida

 

Mer om oss

Hertig Karls förskola jobbar utifrån inriktningen språk och kommunikation och vi använder ”språk” på många olika sätt i vårt arbetssätt och förhållningssätt. Vi inspirerar och utmanar genom att prata och reflektera tillsammans med barnen, vi läser, använder bilder, skapande, drama, rörelse, sång, musik, dans och flera andra olika uttrycksformer som ska hjälpa och stödja barnens språkliga och kommunikativa uttrycksförmåga. Fokus ligger också på flerspråkighet och interkulturalitet vilket innebär att våra olikheter såsom kultur, traditioner och hemspråk ska finnas med som en naturlig del i vardagen. Vi försöker också använda tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Läroplanen ligger som grund för vårt arbetssätt där ett arbete i mindre grupper under dagen skapar en lugn och trygg samt glädjerik tillvaro på förskolan.

Föräldrasamverkan

Vi ser fram emot ett gott samarbete och samverkan med alla våra vårdnadshavare. Vi kommer att prova nya former för att få ut information via check-in check-out systemet och i andra digitala former. Istället för konventionella föräldramöten vill vi skapa möten genom att regelbundet ha drop-in och mer öppna forum på eftermiddagstid i samband med att barnen hämtas. Vi tror att möten mellan människor, stora som små, skapar en öppen och positiv atmosfär i vår förskola.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

Ann-Sofie Bolinder
Förskolechef
Telefon: 0501-75 55 52
E-post: Ann-Sofie Bolinder

Avdelningar på förskolan
Jorden
Telefon: 0734-415390
Kometen
Telefon: 0734-415391
Månen
Telefon: 0734-415392
Regnbågen
Telefon: 0734-415393
Solen
Telefon: 0734-415394
Stjärnan
Telefon: 0734-415395
Kök
Telefon 755728 eller
0768-535433

E-post: Hertig Karls förskola

Besöks- och postadress

Södra vägen 3
542 44 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Läroplan för förskolanPDF

Länkar

Maten i förskolan

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan