Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hertigens förskola

Exteriör Hertigens förskola Foto Inger Hermansson

Förskolan Hertigen ligger i tillfälliga lokaler i Mariestads västra del med naturen precis runt husknuten. På förskolan finns en resursavdelning där barn som har ett behov av att vara i mindre sammanhang integreras med andra barn. Nu har vi Kompassens förskola som närmsta granne men till hösten 2018 beräknar förskolan flytta in i nyrenoverade lokaler i före detta Flitiga Lisans skola.

 

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Diamanten, Opalen, Rubinen, Safiren och Smaragden

Var finns vi?

Se karta under "Relaterad information" på denna sida

 

Mer om oss

Vi vill skapa en trygg miljö där barnen känner tillit och kan utvecklas i sin egen takt. Som utgångspunkt har verksamheten förskolans läroplan som betonar att lärande ska ske i lekfulla och meningsfulla sammanhang. För att ge alla barn möjlighet att uttrycka sig har pedagogerna utbildats i tecken som stöd. Förskolan lägger stor vikt vid utevistelsen. Skogen och närmiljön är en naturlig lekplats där barn och pedagoger får inspiration och många tillfällen till utvecklande lek.

Föräldrasamverkan

Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete mellan föräldrar, barn och pedagoger. Genom ömsesidig respekt och en öppen dialog skapar vi ett förtroende där vi kan utveckla, samt upprätthålla en god kontakt.
Det är viktigt att vi har en dialog om hur vi tänker och arbetar med barnen eftersom vi vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i förskolans verksamhet och känna att förskolan är en viktig plats. I den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas ges tillfälle till samtal om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Vi pedagoger ger föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten genom den dokumentation som sätts upp på väggarna, de bilder/filmer som visas i fotoramen samt i de vecko/månadsbrev som skickas hem.
Utöver den dagliga kontakten har förskolan drop-in fika, föräldramöte för hela förskolan på hösten då pedagoger och förskolechef presenterar förskolans verksamhet samt utvecklingssamtal under våren.

Förskolan har föräldraaktiv inskolning det innebär att du som förälder aktivt deltar i ditt barns inskolning och finns med hela tiden de första dagarna. Under inskolningen får ni föräldrar en god inblick och insyn i förskolans verksamhet och blir delaktig i den.

Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att kunna påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får ni föräldrar ta del av samt vilka åtgärder som vi planerat utifrån de synpunkter som kommit fram i enkäten.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-22

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Stam
Förskolechef
Telefon: 0501-75 57 20
E-post: Britt-Marie Stam

Avdelningar på förskolan
Diamanten
Telefon: 0501-75 57 24
Opalen
Telefon: 0501- 75 57 27
Rubinen
Telefon: 0501-75 57 25
Safiren
Telefon: 0501-75 57 27
Smaragden
Telefon: 0501-75 57 26

E-post: Hertigens förskola

Besöks- och postadress

Lockerudsvägen 16
542 45 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Läroplan för förskolan PDF

Länkar

Maten i förskolan

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun