Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Lingonets förskola

Exteriör Lingonets förskola

Lingonets förskola ligger i västra Mariestad. Förskolan öppnade hösten 2016 och är nyrenoverad. I dagsläget finns en avdelning på förskolan. Rörelse och utevistelse är en viktig del i förskolans verksamhet.

Förskolans pedagogiska ledord är nyfikenhet, trygghet och glädje. Orden ska visa sig som en naturlig del i barnens vardag.

 

Eget tillagningskök

Ja

Antal avdelningar

En avdelning

Var finns vi?

Se karta under "Relaterad information" på denna sida

 

Mer om oss

På Lingonet finns en avdelning. Där jobbar fyra pedagoger med barn som är i åldrarna 1-3 år.

I vårt arbete med barnen utgår vi från våra pedagogiska ledord. Orden är begrepp som vi tycker är extra värdefulla och som speglar vår verksamhet. Vi har valt orden nyfikenhet, trygghet och glädje.

Verksamheten utgår ifrån barnens intressen och behov. Alla barn ska få känna att de får möjlighet att lyckas, barnen ska uppleva att de är en tillgång i gruppen. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och förskolans lärmiljöer.

Vi använder förskolans utemiljö för att utforska naturen och miljön som finns nära förskolan.

Föräldrasamverkan

En förutsättning för att förskolan sak kunna göra ett bra jobb är ett gott samarbete mellan personal och vårdnadshavare. Den dagliga kontakten när barnet lämnas och hämtas är därför viktig. Då ges det tillfälle att prata med varandra om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Vårdnadshavare kan ta del av sina barns verksamhet genom dokumentation som presenteras på förskolan. En del av dokumentationen sätts upp på väggarna. Här kan vårdnadshavare följa och dela det som sker i verksamhet. En gång per år erbjuds utvecklingssamtal där vårdnadshavare och personal utbyter information om barnets utveckling. Frågor som berör hela förskolan tas upp på föräldramöten som leds av förskolechef.

Varje år skickas en e-post enkät ut med frågor till vårdnadshavarna. Det är ett sätt att kunna påverka och hjälpa oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas och vårdnadshavare får ta del av resultatet.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-17

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Stam
Förskolechef
Telefon: 0501-75 57 20
E-post: Britt-Marie Stam

För frågor angående kö och placering:
Anette Reimer
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Förskolan Lingonet
Telefon: 0501-75 57 28

E-post: Lingonets förskola

Besöks- och postadress

Lingonet
Insektsvägen 9
542 45 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Läroplan för förskolan PDF

Länkar

Maten i förskolan

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun