Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Grundskola och fritidshem

Barn på Lyrestads skola Foto: Stefan Svensson

Grundskola och förskoleklass

Mariestads kommuns grundskolor omfattar förskoleklasser, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Grundsärskola finns på Högelidsskolan.

Friskolor

I kommunen finns även friskolorna Ekhamra som är en 7-9 skola och Torsö Skärgårdsskola samt Lillängsskolan som är F-6 skolor. Friskolorna drivs i egen regi.

Enligt skollagen, (2010:800) 7 kap 22 §, ska en fristående skola snarast meddela elevens hemkommun när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid den fristående skolan eller har stor frånvaro utan giltig orsak.

Uppgifterna lämnas till utbildningsnämnden. Se kontaktuppgift under relaterad information här på sidan.

Förskoleklass

Alla sexåringar har lagstadgad rätt till minst 525 timmar per år i förskoleklass. Denna verksamhet för sexåringar fungerar som kombinerad förskoleklass/skolverksamhet där förskolläraren, lågstadieläraren och fritidspedagogen samverkar. Barnen är inte inskrivna i skolan, utan går nio år i grundskola efter förskoleklassen.

Välja grundskola

Enligt skollagen har du (om det inte orsakar organisatoriska ekonomiska svårigheter) möjlighet att välja annan skola inom kommunen än den ditt barn automatiskt placeras i. Väljer du annan skola står kommunen inte för skolskjuts även om den ligger långt från hemmet.

Ansöka om plats

Du behöver inte ansöka om plats i grundskola. Om barnet bor i annan kommun och av speciella skäl vill gå i skola i Maristads kommun behöver en ansökan göras. Blankett finner du under relaterad information här på sidan.

Fritidshem

I anslutning till samtliga skolor i Mariestads kommun finns fritidshem för 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Jämförbar resultatredovisning

Under relaterad information här på sidan finner du länk till Skolverkets sida Jämförbar resultatredovisning. Där kan man jämföra kommunens skolor med andra kommuner i Sverige. Här finns bland annat uppgifter om antal barn, grupper och personal.

Inriktningar

I Mariestads kommun har grundskolorna inga specifika uttalade inriktningar. På respektive skolas sida (se sidan Kommunala grundskolor) kan du  läsa om hur de olika skolorna arbetar.

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-10

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun