Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Flitiga Lisans skola

Exteriör Flitiga Lisan Foto: Stefan Svensson

Flitiga Lisans skola är en mångkulturell skola med klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan är centralt belägen i Mariestad med närhet till både simhall och stadsbibliotek. Fritidshemmet har två avdelningar.

I maj 2017 ska två nya skolor för förskoleklass till årskurs 6 stå klara i västra Mariestad. Projekteringen för de båda skolorna pågår för fullt. Flitiga Lisans skola, Kronoparksskolan, Leksbergs skola och Lockerudsskolan är de fyra skolor som slås ihop och flyttar in i de två nya skolorna, Prismaskolan och Unicaskolan. Via länken Unicaskolan och Prismaskolan, som ligger under Relaterad information på den här sidan, kan du följa arbetets gång. Där kan du även ta del av artiklar som belyser aktuella områden i projektet.

 

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 140

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 15

Avdelningar på fritidshemmmet

Bågen och Pilen

 

Fritidshem

På Flitiga Lisan finns två fritidsavdelningar, Bågen och Pilen. Vi bedriver en stimulerande verksamhet som utvecklar barnen såväl enskilt som i grupp. Vi vill få barnen att känna sig trygga med tillit till sin egen förmåga samtidigt som vi visar respekt för varandra. Då trivs alla och kan ha roligt tillsammans både i lek och i andra situationer. Under året anordnar vi många återkommande aktiviteter som till exempel badresa under sportlovet. Vi tränar för att delta i Dundermaran varje vår och innebandyturneringen varje höst.

En dag på fritidshemmet ser ut så här:
06.30 Fritidshemmet öppnar på avdelning Bågen
07.20 Frukost
08.00 - 09.00 Skolan börjar
11.40 Barnen är på respektive avdelning
14.30 Mellanmål
16.30 - 17.00 Alla samlas på avdelning Bågen
18.00 Fritidshemmet stänger

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Bilder

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-11

Relaterad information


Kontakt

Stina Wallqvist
Rektor
Telefon: 0501-75 55 30
E-post: Stina Wallqvist

Yessin Ghaddab
Biträdande rektor
Telefon:  0501-75 52 14
E-post: Yessin Ghaddab

Arbetsrum/personalrum
Telefon: 0501-75 55 20

Fritidshem
Avdelning Bågen
Telefon: 0501-75 55 27
Avdelning Pilen
Telefon: 0501-75 55 26

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 55 56

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 55 04

Besöks- och postadress

Södra vägen 3  
542 44 Mariestad

Dokument

Karta upptagningsområde för Flitiga Lisans skolaPDF

Plan mot diskriminering ochPDF
kränkande behandlingPDF

Ansökan om ledighet för elevPDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem
Prismaskolan och Unicaskolan

Karta


Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun