Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Högelidsskolan F-6

Exteriör Högelidskolan Foto: Stefan Svensson

Högelidsskolan för förskoleklass och årskurs 1-6 ligger i östra delen av Mariestad. Efter en om- och tillbyggnad har vi nya och fräscha lokaler. I anslutning till skolan finns mycket fina grönområden och en friidrottsarena. Vi organiserar oss i två klasser per årskurs och har ofta tre pedagoger knutna till respektive årskurs. Organisationen ger oss möjlighet att arbeta med flexibla grupper.

I årskurs 1,2,3 och 5 pågår ett spännande pilotprojekt där varje elev har tillgång till en egen Ipad. På skolan pågår ett aktivt utvecklingsarbete kring lärprocessen för att möta alla elever där de befinner sig och skapa lust och motivation för skolarbetet.

 

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 300

Antal klasser

15

Antal pedagoger

cirka 38

Avdelningar på fritidshemmet

Bojen,Fyren,Bryggan,Piren

 

Fritidshem

På grundskolan finns fyra fritidshemsavdelningar: Bojen, Fyren och Bryggan som tar hand om våra yngre elever. Piren möter de äldre eleverna som går på fritidshemmet. 

Fritidshemmet öppnar 6.00 och stänger 18.30. Samtliga barn som har morgonfritids mellan 6.00–8.00 går till fritidsavdelningen Bryggan. Klockan 17.00 stänger Bojen, Fyren och Piren och de barn som är kvar går till Bryggans fritidsavdelning som har öppet till 18.30. Fritidspersonalen har rullande schema, vilket innebär att personal från alla fyra avdelningarna turas om att öppna och stänga på fritidsavdelningen Bryggan.

Fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Det är viktigt för oss att barnen både lär, har kul, får avkoppling men också att de får utveckla sin sociala kompetens.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. Ibland behöver vi vara fler som hjälps åt och då kan föräldrar. elev och lärare/fritidspedagog tillsammans träffa elevhälsoteamets personal. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraförening
Skolans föräldraföreningar arbetar för ett ökat samarbete mellan hemmen och skolan och för att föräldrarna ska bli insatta i vardagsarbetet i skolan

Föräldraföreningen förskoleklass till årskurs 6 samt Grundsärskolan

Gäller för förskoleklass, årskurserna f-6 samt grundsärskolan. Vi träffas några gånger per termin och pratar om det som händer på skolan och om hur vi kan stärka barnens trygghet i och kring skolan. Medlemsavgift 100 kr per familj.

Bilder

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19

Relaterad information

Kontakt

Ewa Öberg
Rektor
Telefon: 0501-75 52 89
E-post: Ewa Öberg

Henrik Gullberg
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 53 05 
E-post: Henrik Gullberg

Arbetsrum/personalrum åk f-3
Telefon: 0501-75 53 02

Arbetsrum/personalrum åk 4-6
Telefon: 0501 75 52 88

Fritidshem
Avdelning Bojen
Telefon: 0501-75 52 95
Avdelning Fyren
Telefon: 0501-75 52 96
Avdelning Bryggan
Telefon:0501-75 52 97
Avdelning Piren
Telefon:0501-75 52 98

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 52 77

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 52 73

Besöks- och postadress

Bergsgatan 31
542 31 Mariestad

Dokument

Karta upptagningsområde för Högeldsskolan f-6PDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Ansökan om ledighet för elevPDF

Länkar

Elevhälsa

Kommunala fritidshem

Högelidsskolans föräldraföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun