Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kronoparksskolan

Exteriör Kronoparkskolan Foto: Stefan Svensson

Kronoparksskolan är en mångkulturell skola med klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. Kronoparksskolan är en skola med närhet till både natur och stadens centrum. På skolan finns två fritidshemsavdelningar. Skolan har en aktiv föräldraförening.

I maj 2017 ska två nya skolor för förskoleklass till årskurs 6 stå klara i västra Mariestad. Projekteringen för de båda skolorna pågår för fullt. Flitiga Lisans skola, Kronoparksskolan, Leksbergs skola och Lockerudsskolan är de fyra skolor som slås ihop och flyttar in i de två nya skolorna, Prismaskolan och Unicaskolan. Via länken Unicaskolan och Prismaskolan, som ligger under Relaterad information på den här sidan, kan du följa arbetets gång. Där kan du även ta del av artiklar som belyser aktuella områden i projektet.

 

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 210

Antal klasser

9

Antal pedagoger

cirka 25

Avdelningar på fritidshemmet

Falken och Ugglan

 

Fritidshem

På Kronoparksskolan finns det två fritidshemsavdelningar: Falken och Ugglan. Fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Det är viktigt för oss att barnen både lär, har kul, får avkoppling men också att de får utveckla sin sociala kompetens. Kronoparks profil Hälsofrämjande skola inspirerar till olika former av rörelse. Vi tränar för Dundermaran i maj och Innebandyturnering på hösten. Vi utnyttjar vårt läge nära Ekuddenbadet och gör spontana badutflykter under sommaren. Vintertid gläds vi åt att ha både pulkabacke och spolad is på tomten om vädret tillåter.

En dag på fritidshemmet ser ut så här:
06.00 Fritidshemmet öppnar
07.10 Frukost
08.00 Skolan börjar
14.00 Mellanmål Falken
14:30 Mellanmål Ugglan
18.30 Fritidshemmet stänger

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Från och med 2014 och fram till 2017 kommer föräldrar på olika sätt ha varit inbjudna till möten för att ta del av information och få tillfälle till att påverka byggandet av de  två nya skolorna: Prismaskolan och Unicaskolan

Välkommen till Kronoparksskolans föräldraförening

Syftet med vår verksamhet är att vi skall ge våra barn de bästa förutsättningar till en trygg, säker och stimulerande miljö under hela sin vistelse på Kronoparksskolan. Vi samverkar med skolans personal och rektor för att möjliggöra bästa resultat.

Det är helt frivilligt att vara medlem i föräldraföreningen. Medlemsavgiften betalas läsårsvis och kostnaden är 100:-/familj. Avgiften kan betalas till Kronoparks föräldraförening på postgirot: 856408-0.

Styrelsen har 6 styrelsemöten varje läsår. På våra möten är även skolans personal representerad och ibland även rektor. På våra styrelsemöten förs diskussioner med personalen om hur vi tillsammans kan bidra till att utveckla och förbättra för att våra barn ska få en bra dag på Kronopark. Du som medlem är alltid välkommen att vara med på våra möten. Alla pengar vi får in går oavkortat tillbaka till barnen, bland annat bidrar vi varje år med en summa till inköp av uteleksaker.

Har du frågor, funderingar eller synpunkter får du gärna kontakta vår ordförande. Kontaktuppgifter får du genom skolan.

Bilder

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-28

Relaterad information


Kontakt

Stina Wallqvist
Rektor
Telefon: 0501-75 55 30
E-post: Stina Wallqvist

Yessin Ghaddab
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 52 14
E-post: Yessin Ghaddab

Personalrum
Telefon: 0501-75 55 01

Arbetsrum
Telefon: 0501-75 55 02

Fritidshem
Avdelning Falken
Telefon: 0501-75 55 08
Avdelning Ugglan
Telefon: 0501-75 55 07

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 55 56

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 55 04

Besöks- och postadress

Södra vägen 100
542 44 Mariestad

Dokument

Karta upptagningsområde för KronoparkskolanPDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Ansökan om ledighet för elevPDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem
Prismaskolan och Unicaskolan

Karta


Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun