Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Leksbergs skola

Exteriör Leksbergs skola Foto: Stefan Svensson

Leksbergs skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6 ligger i Mariestads södra utkant med närhet till både ängar och skog. På skolan finns också en fritidshemsavdelning.

I maj 2017 ska två nya skolor för förskoleklass till årskurs 6 stå klara i västra Mariestad. Projekteringen för de båda skolorna pågår för fullt. Flitiga Lisans skola, Kronoparksskolan, Leksbergs skola och Lockerudsskolan är de fyra skolor som slås ihop och flyttar in i de två nya skolorna, Prismaskolan och Unicaskolan. Via länken Unicaskolan och Prismaskolan som ligger under Relaterad information på den här sidan kan du följa arbetets gång. Där kan du även ta del av artiklar som belyser aktuella områden i projektet.

 

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 125

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 12

Avdelningar på fritidshemmet

Hajen

 

Fritidshem

Vi strävar efter att erbjuda många olika lärande och stimulerande verksamheter utifrån elevernas intressen och behov. För oss är det viktigt att vara en bra vuxen förebild och ge varje elev uppmärksamhet samtidigt som vi visar på deras betydelse i gruppen. Vi försöker att skapa en lugn och rofylld miljö där varje elev ska känna trygghet med andra barn och vuxna på fritidshemmet

Vi öppnar kl. 6.15 och stänger kl. 18.00, vid behov till kl. 18.30.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Från och med 2014 och fram till 2017 kommer föräldrar på olika sätt ha varit inbjudna till möten för att ta del av information och få tillfälle till att påverka byggandet av de två nya skolorna: Prismaskolan och Unicaskolan

Föräldraföreningen
Leksbergs Föräldraföreningen (LFF) verkar för att stärka samarbetet mellan hem och skola och för att stärka föräldrarnas roll och inflytande i skolan. Vi är en aktiv förening som genom samverkan vill vara med och påverka skolmiljön och elevernas utveckling. Föreningen anordnar en rad årligen återkommande aktiviteter. En del av aktiviteterna är inkomstbringande för att ge tillskott i kassan, till exempel loppis, fika och lotteri på skolans årliga soaré.

Andra aktiviteter har enbart syftet att samla elever och föräldrar för att ha trevligt till exempel julfesten. Alla intäkter från aktiviteter och medlemsavgifter går tillbaka till eleverna på ett eller annat sätt till exempel i form av studie- eller skolresor som varje klass planerar själva. Planerade aktiviteter och insatser sammanställs i en verksamhets- och handlingsplan.

Utdrag ur föreningens stadgar:
Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem och skola ska utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks. Föreningen vill också medverka till utvecklingen av en skola som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter med .

Bilder

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-01

Relaterad information


 

Kontakt

Emma Bohman
Rektor
Telefon: 0501-75 55 60
E-post: Emma Bohman

Lisa Björling
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 55 58
E-post: Lisa Björling

Arbetsrum/personalrum
Telefon: 0501-75 55 42

Fritidshem
Telefon: 0501-75 55 44

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 08

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 55 83

Besöks- och postadress

Sockenvägen 11
542 94 Mariestad

Dokument

Karta upptagningsområde för Leksbergs skolaPDF 

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Ansökan om ledighet för elevPDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem
Prismaskolan och Unicaskolan

Karta


Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun