Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Lockerudsskolan

Exteriör Lockerudsskolan Foto: Stefan Svensson

Lockerudsskolan är en mångkulturell skola med klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan ligger i ett naturskönt område i närheten av Mariestads centrum. Fritidshemmet har två avdelningar.

I maj 2017 ska två nya skolor för förskoleklass till årskurs 6 stå klara i västra Mariestad. Projekteringen för de båda skolorna pågår för fullt. Flitiga Lisans skola, Kronoparksskolan, Leksbergs skola och Lockerudsskolan är de fyra skolor som slås ihop och flyttar in i de två nya skolorna, Prismaskolan och Unicaskolan. Via länken Unicaskolan och Prismaskolan som ligger under Relaterad information på den här sidan kan du följa arbetets gång. Där kan du även ta del av artiklar som belyser aktuella områden i projektet.

 

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 140

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 20

Avdelningar på fritidshemmet

Trollmossen  och Skogskojan

 

Fritidshem

Eleverna är uppdelade på två fritidshem, Trollmossen och Skogskojan. De som går i förskoleklass och klass 1 går på Trollmossen. Elever från klass 2 och äldre går på Skogskojan. Alla elever ska känna trygghet och trivsel i vår verksamhet. Detta når vi genom att alla visar respekt och förståelse för varandra. Det är betydelsefullt att alla elever känner sig sedda
Fritidspedagogerna arbetar tillsammans med skolans personal i arbetslag. Exempel på aktiviteter som sker i skolan och på fritidshemmet är rörelse i olika former, utomhuspedagogik och arbete med miljöfrågor. Vi odlar växter i vår skolträdgård och kan då visa på olika samband i naturen.

Våra öppettider
6.00 -18.30. Avdelningarna är sammanslagna mellan 6.00-8.00 och 16.30-18.30. Då är vi på Trollmossen.
Våra dagsrutiner
07.15 frukost
12.10 eleverna börjar komma till fritidshemmet
14.00 mellanmål Trollmossen.
14.30 mellanmål Skogskojan.

 

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog ,elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum. Andra frågor är generella för hela skolan och de diskuteras på möten som rektor leder varje termin.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument. Från och med 2014 och fram till 2017 kommer föräldrar på olika sätt ha varit inbjudna till möten för att ta del av information och få tillfälle till att påverka byggandet av de två nya skolorna: Prismaskolan och Unicaskolan

Bilder

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-01

Relaterad information


 

Kontakt

Emma Bohman
Rektor
Telefon: 0501-75 55 60
E-post: Emma Bohman

Lisa Björling
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 55 58
E-post: Lisa Björling

Arbetsrum/personalrum
Telefon: 0501-75 55 81

Fritidshem
Avdelning Trollmossen
Telefon: 0501-75 55 87
Avdelning Skogskojan
Telefon: 0501-75 55 88

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 08

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 55 83

Besöks- och postadress

Västra vägen 35-37
542 45 Mariestad

Dokument

Karta upptagningsområde för LockerudsskolanPDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Ansökan om ledighet för elevPDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem
Prismaskolan och Unicaskolan

Karta


Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun