Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Prismaskolan

Exteriör Prismaskolan

Prismaskolan är en av Mariestads två nybyggda skolor med klasser från förskoleklass upp till årskurs 6 samt två fritidshemsavdelningar. Skolan erbjuder ljusa lokaler inspirerade av sjön Vänern med omgivande natur. Lokalerna är utformade för att ge förutsättningar för flexibla undervisningsmöjligheter där skola och fritidshem samverkar. Under hösten 2017 iordningsställs en stor skolgård med möjlighet till varierande aktiviteter. Skolan ligger i ett naturskönt område i närheten av Mariestads centrum.

Prismaskolan öppnar i augusti till höstterminens start 2017. Här arbetar vi utifrån elevens hela skoldag där samverkan mellan skola och fritidshem är centralt. Skolans organisation och lokaler är skapade för att ge eleverna möjlighet till lärande i såväl det lilla som det stora sammanhanget. Arbetslagets samarbete är centralt för att ta tillvara våra olika professioner på bästa möjliga sätt. Att skolan är en mångkulturell skola ser vi som en tillgång.

Du kan läsa mer om arbetet med att bygga den nya skolan och dess nya verksamhet under Relaterad information på den här sidan.

 

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 320

Antal årskurser

7

Antal personal

cirka 50

Avdelningar på fritidshemmet

Prisma F-1 och Prisma 2-6

Fritidshem

Information om fritidshemmen kommer under hösten när verksamheterna öppnar upp.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete kring varje elev med elevens föräldrar ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Detta sker i första hand mellan lärare/fritidspedagog, elev och förälder. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-19

Relaterad information

Kontakt

Yessin Ghaddab
Tillförordnad Rektor
Telefon: 0501-75 53 81
E-post: Yessin Ghaddab

Lisa Björling
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 53 82
E-post: Lisa Björling

Arbetslag skola åk F-1
Telefon: 0501-75 53 85

Arbetslag skola åk 2-3
Telefon: 0501-75 53 86

Arbetslag skola åk 4-6
Telefon: 0501-75 53 87

Fritidshem åk F-1
Telefon: 073-44 15 071

Fritidshem åk 2-6
Telefon: 073-44 15 072

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 08

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 53 84

Besöks- och postadress

Västra vägen 37
542 45 Mariestad

Dokument

Karta upptagningsområde för PrismaskolanPDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Ansökan om ledighet för elevPDF

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem
Arbetet med att bygga Prismaskolan och Unicaskolan

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun