Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tunaholmsskolan

Exteriör Tunaholmskolan Foto: Stefan Svensson

Tunaholmsskolan är en mångkulturell skola för årskurs 7-9 som ligger centralt belägen i Mariestad. På skolan arbetar engagerade pedagoger tillsammans med eleverna. En självklar mötesplats för elever och personal är café och uppehållsrum. Genom att inspirera och utmana eleverna i det dagliga arbetet utvecklas tilltro till den egna förmågan. Det är viktigt att alla känner tillhörighet. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring varje årskurs. Pedagogerna i arbetslaget följer eleven under hela skoltiden på Tunaholmsskolan.

Vi lär på riktigt. Vi lär för livet.

 

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka ca 310

Antal klasser

13

Antal pedagoger

cirka 40

Arbetslag

Blå,Gul och Röd

 

Elevinflytande

Skolans elever har inflytande genom klassråd, där frågor kommer upp och skickas vidare till elevrådet. Elevrådet driver frågorna vidare och redovisar sitt arbete genom de protokoll som förs vid varje möte. Det hålls både stormöten och styrelsemöten en gång i månaden. En pedagog och en fritidsledare ansvarar för mötena och rektor deltar ofta. Tillsammans med Högelidsskolan genomför vi elevrådsutbildning som betonar vilken viktig roll elevrådet har. Elevrådet är med och arrangerar ett antal aktiviteter på skolan.

Ur elevrådet väljs elevskyddsombud. De utbildas och har en viktig roll i det arbetsmiljöarbete som bedrivs på skolan. Deras huvudsakliga uppgift är att värna om elevernas arbetsmiljö. De går också en årlig trygghetsvandring med rektor och kurator.

Elevskyddsombud 2017-18

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9

Blendona Salihi

Sara Hadzic

Tore Palm

Maja Svensson

Urata Mahaj

Alen Redzic

 

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete mellan hem och skola är viktigt. Vanligen sker det via elevens mentor. För oss är samarbetet med hemmet är en naturlig del av arbetet och en förutsättning för varje elevs möjlighet att lyckas väl med sitt skolarbete. Föräldraengagemang är centralt för en skola, dess elever och personal.

Utvecklingssamtalen är ett av de tillfällen då hem och skola har möjlighet att samverka för att lära sig mer om varandra och hjälpa ungdomarna att utvecklas vidare. En del frågor rör en hel klass eller årskurs och då är gemensamma möten, såsom uppstartsmöten och klassmöten ett bra sätt att föra en dialog. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 8 ett viktigt instrument.

Tunaholmsskolan skulle välkomna en föräldraförening och under läsåret 2015-2016 arbetas det aktivt från skolan sida för att få en sådan till stånd.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-05

Relaterad information

Kontakt

Emma Bohman
Rektor
Telefon: 0501-75 55 51
E-post: Emma Bohman

Veronica Grankvist
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 55 66
E-post: Veronica Grankvist

Arbetsrum/personalrum:
Arbetslag Blå
Telefon: 0501-75 55 72
Arbetslag Gul
Telefon: 0501-75 55 71
Arbetslag Röd
Telefon: 0501-75 55 73

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 54 13

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 55 91

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 55 55

Besöks- och postadress

Leksbergsvägen 10
542 44 Mariestad

Dokument

Karta upptagningsområde för TunaholmsskolanPDF

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Rutiner för elevskyddsombudPDF

Ansökan om ledighet för elevPDF

Länkar

Elevhälsa

Karta

Nedan ser du var du hittar oss.

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun