Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Årlig inkomstjämförelse

Förskolans verksamheter genomför för tionde året i rad en årlig
inkomstjämförelse.

Den pågående jämförelsen innebär att vi jämför skatteverkets uppgifter för inkomståret 2015 med de uppgifter som har lämnats in till oss för samma period. Det kan resultera i en tilläggsfaktura eller en återbetalning för vissa hushåll.

Avgiften för barn på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Det är vårdnadshavarens ansvar
att se till att den inkomst som är inlämnad till sektor utbildning är aktuell.

Fakturorna skickas ut under vecka 39. Brev om återbetalning skickas ut under september månad. I vissa fall justeras summan direkt på nästa ordinarie räkning.

Om du har frågor kontakta:
Jenny Ryberg
Telefon: 0501- 75 52 12 

Anette Reimer
Tel: 0501- 75 52 13

e-post: forskola@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-15

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun