Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Årlig inkomstjämförelse

Sektor Utbildning avdelning förskola genomför just nu för elfte året i rad en årlig inkomstjämförelse. Det innebär att vi jämför skatteverkets uppgifter för inkomståret 2016 med de uppgifter som har lämnats in till oss för samma period. Det resulterar i en tilläggsfaktura eller en återbetalning.

Avgiften för barn på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att den inkomst som är inlämnad till sektor Utbildning är aktuell.

Fakturorna skickas ut under september månad. Brev om återbetalning skickas ut under september månad. I vissa fall justeras summan direkt på nästa ordinarie räkning.

Kontakter

Jenny Ryberg
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 12
E-post: Jenny Rydberg

Anette Reimer
Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 52 13
E-post: Anette Reimer

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan