Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vadsbogymnasiets rektor är nu på plats

Foto av sektor utbildning ledningsgrupp

Från vänster: Marie-Louise Brage avdelningschef och rektor Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildning Mariestad, Annica Henrysson chef förskola och pedagogisk omsorg, Maj-Lis Häljeskog kostchef, Anna-Karin Yséus grundskolechef, Maria Appelgren chef sektor utbildning och Stina Lindell barn- och elevhälsochef.

Vadsbogymnasiets nya rektor Marie-Louise Brage är nu på plats och i och med det är ledningsgruppen för sektor utbildning komplett.

Marie-Louise är avdelningschef och rektor för Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildningen.

Aktuella fokusområden

Ledningsgruppen har flera aktuella frågor på dagordningen. Allt från att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och attrahera arbetskraft, till att arbeta med barn och elevers närvaro och måluppfyllelse i våra verksamheter. En stor utmaning är den nationella digitaliseringsstrategi som antagits av regeringen hösten 2017. Den innebär arbete med att kompetensutveckla all undervisande personal i digitala pedagogiska verktyg.

- Det är inspirerande att arbeta i verksamheter som hela tiden utvecklas och drivs på av de medarbetare och våra barn och unga i verksamheterna, säger utbildningschef Maria Appelgren.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-27

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan