Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Starkare elevhälsa ska öka elevernas välmående i skolan

Mariestads kommun förstärker elevhälsan genom att omorganisera och rekrytera fler medarbetare. Den förstärkta elevhälsan ska arbeta med att minska psykisk ohälsa och känslan av utanförskap som ofta är förknippad med elevers motgångar i skolan.

Med förbättrade möjligheter att tidigare samordna insatser inom elevhälsan, och låta olika yrkesgrupper inom skolan arbeta förebyggande, ska arbetet som elevhälsan gör komma närmare eleverna.

Genom att omfördela resurserna i grundskolornas och Vadsbogymnasiets budgetar kommer det finnas kompletta elevhälsoteam på varje skola. Ett elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och rektor. Till stöd för elevhälsan finns också skolpsykolog, logoped och skolläkare.

Syftet med förstärkningen är att möta det ökade behovet av elevhälsans kompetenser som finns hos pedagoger och arbetslag. Elevhälsan ger stöd bland annat genom handledning, observationer, gruppaktiviteter och konsultationer.

– Med kompletta elevhälsoteam på varje skola kommer hjälpen närmare både eleven och de arbetslag som behöver stöttning, säger Anna-Karin Yséus, grundskolechef i Mariestads kommun.

Elevhälsan rekryterar nu ytterligare tre skolkuratorer och tre skolsköterskor. Efter nyrekryteringen kommer det finnas nio elevhälsoteam som fortlöpande jobbar tillsammans.

– I den nya elevhälsan vill vi tänka nytt och vara flexibla så att vi kan se och förstå alla våra elever och tidigt kunna ge stöd och förebygga, säger Stina Lindell, barn- och elevhälsochef.

Kontakt

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon 0501-75 52 11
E-post anna-karin.yseus@mariestad.se

Stina Lindell
Barn- och elevhälsochef
Telefon 0501-75 52 08
E-post stina.lindell@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-03

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan