Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Markarbetet på skolorna

Platscheferna Jocke Stenlund och John Ek

Arbetet med Prismaskolan och Unicaskolan, västra Mariestads två nya f-6-skolor, har nu pågått en längre tid. Nu råder inga tvivel om att något stort är på gång, då det råder full aktivitet på byggarbetsplatserna. Vi har fått en pratstund med de personer som är både först och sist på plats när det ska byggas nya skolor. Nedan berättar platscheferna för markarbetet om deras roll i processen med att bygga två nya skolor.

John Ek är platschef på Prismaskolan och Jocke Stenlund på Unicskolan. Båda jobbar för NCC som är samarbetspartner i arbetet. Den mest intensiva fasen i deras arbete på skolorna börjar lida mot sitt slut och det är snart dags att ge plats åt byggjobbarna.

Både John och Jocke tycker att det är roligt att Mariestads kommun valt att ingå ett parneringsammarbetet med NCC.

– Partnering är ett mycket trevligt sätt att jobba på, säger Jocke.

Problem som uppstår löser man tillsammans och arbetssättet slår igenom i byggbranschen mer och mer. Båda är övertygade om att det är så man kommer jobba i framtiden. (Mer om arbetssättet finns att läsa i nyhetsarkeivet ”Partnering – en samverkansform i skolprojektet”.)

Markarbetet

– De jobben vi gör syns ju aldrig. Ofta frågar personer vad det är vi egentligen gör, säger Jocke.

Han fortsätter att berätta att det händer att folk stannar upp och frågar vad vi håller på med och varför det inte händer någonting mer konkret på platsen.

Innan markarbetet kan starta har man egentligen som mest att
göra, berättar Jocke. Det är ett gediget förarbete som ska göras. Det ska tas
fram tidsplaner, kvalitetsplaner, egenkontroller, arbetsmiljöplaner och
riskanalyser för att nämna några. När man väl drar igång finns en tydlig plan. En typisk dag på bygget börjar redan klockan 6.30 med en genomgång av dagens arbete. Då finns ungefär fyra personer på plats på vardera skolas byggarbetsplats. Två maskinister och två grovarbetare. Till det tillkommer lastbilar som kör grus och massor.

På Unicaskolans fick man i februari börja med att riva förskolan Hertigens byggnad. Arbetet tog tre veckor och i förra veckan revs den sista byggnaden, ett gammalt förråd som en gång i tiden varit hönshus på förskolan. Efter det
kunde markarbetet dra igång och grunden till byggnaden anlades. I grunden
ryms ledningar för inkommande vatten, avlopp elledningar och dräneringsledningar för att hålla plattan torr.

På Prismaskolan fanns ingen byggnad att riva, där började man med att göra en byggväg in till byggarbetsplatsen för att undvika att köra med tung trafik nära skolan och eleverna. På fotbollsplanen har man gjort en urgrävning som är 1,5 meter djup för att få bort allt organiskt material, så som matjord och mull. Nu är man i full gång med att gjuta plintarna till bottenplattan.

På platsen där skolbyggnaderna ska ligga finns nu en plan yta som består av morän, fiberduk och på toppen ett lager av makadam.

Byggarbetarna tar vid

Markarbetarna kommer finnas på plats i 1,5 månad till, fast i mindre styrka. Det börjar nämligen bli dags att ge plats åt nästa gäng. Då är det byggarbetarnas tur att börja resa stommarna (det bärande ramverket) som ska stå klara på både Prisma- och Unicaskolan innan sommaren. Man räknar med att ha ett så kallat tätt hus i augusti/september.

Men markarbetarna kommer tillbaka. Då för att jobba med trottoarer, vändplatser och inte minst skolgården.

 

Skrivet av kommunikationsenheten


Sidan senast uppdaterad: 2016-09-28