Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Särskilt stöd

Förskolan

För att möta barns behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Det kan vara handledning eller konsultation av specialpedagog. De specialpedagogiska insatserna kan även innefatta stöd till barns språkutveckling. Ett upparbetat samarbete finns med BVC-sköterska, BVC-psykolog, familjecentralen Pärlan och barnhabilitering.
 
För några barn kan en förskoleplacering erbjudas på resursavdelning. I Mariestads kommun finns två resursavdelningar placerade på förskolorna Österåsen och Hertigen som ligger centralt i kommunen.
 
Resursavdelningarna har ett färre antal barn, högre personaltäthet och hög kompetens på området. Erbjudande om placering på resursavdelning sker utifrån ett bedömt behov av samordnande specialpedagog.
 
Har du som vårdnadshavare frågor kontakta samordnande specialpedagog.

Grundskolan

Till stöd för elevernas utveckling finns elevhälsan. Mer information om elevhälsan finns i länklistan här på sidan.

Alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta regleras av skollagen.

Skolornas rektorer har ansvar för att organisera och utveckla verksamheten, så att eleverna har möjlighet att nå de mål som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner. Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål. 

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt förskolan
Annica Henrysson
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 20
E-post: Annica Henrysson

Kontakt Barn- och elevhälsan
Stina Lindell
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Stina Lindell

Ansvarig nämnd
Utbildningsnämnden

Länkar

Barn- och elevhälsan

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan