Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Skolskjuts sär- och resursskola

Skolskjuts för elever i särskolan och elever i resursverksamhet sker med taxifordon, specialfordon eller med skolkort i den allmänna kollektivtrafiken. Taxiresorna utförs av Mariestads Taxi AB och kollektivtrafiken av Västtrafik.

För att bli beviljad skolskjuts så gäller samma regelverk som för vanlig grundskola, se "Regler för skolskjuts".

Elever som av verksamheten beviljats taxiskjuts ska fylla i och skicka in blanketten "Beställning skoltaxi" till kommunen.

Kommunens trafiksamordnare samordnar dessa resor.

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-11

Relaterad information

Kontakt

Irene Andersson
Trafiksamordnare
Telefon: 0501-75 50 25
E-post: Irene Andersson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Blanketter

Beställning skoltaxiPDF

Dokument

Rutiner skoltaxiPDF
Regler för skolskjutsPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun