Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Skolskjuts sär- och resursskola

Skolskjuts för elever i särskolan och elever i resursverksamhet sker med taxifordon (Mariestads taxi), kommunens upphandlade skolbussar (Söne buss) eller med skolkort i den allmänna kollektivtrafiken (Västtrafik).

För att bli beviljad skolskjuts så gäller samma regelverk som för vanlig grundskola, se "Regler för skolskjuts".

Elever som av verksamheten beviljats taxiskjuts ska fylla i och skicka in blanketten "Beställning skoltaxi" till kommunen.

Kommunens trafiksamordnare samordnar dessa resor.

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-24

Relaterad information

Kontakt

Irene Andersson
Trafiksamordnare
Telefon: 0501-75 50 25
E-post: Irene Andersson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Blanketter

Beställning skoltaxiPDF

Dokument

Rutiner skoltaxiPDF
Regler för skolskjutsPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun