Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Skolskjuts Tidavads skola

Elever som åker skolskjuts till Tidavads skola åker med kommunens upphandlade bussar, Söne buss, och/eller med reguljär linjetrafik, Västtrafik. På Västtrafiks bussar behöver eleven ett skolkort som delas ut av klassföreståndaren vid läsårets början.  

Intur

Söne 301: Stora Ek - Boterstena - Styrud - Låstad - SlättängPDF
Söne 302: Långgatan - Ekby - Ribbenås - RörPDF

Hemtur tidigt

Söne 304: Slättäng - Låstad - Styrud - Botersten - Stora EkPDF
Söne 305: Ribbenås - LånggatanPDF
Västtrafik 510: Frölunda - Odensåker - Rörlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hemtur sent

Söne 306: Tidavad - Styrud - Stora EkPDF
Västtrafik 510: Frölunda - Odensåker - Rör - Ekby - Utbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med reservation för ändringar. Var uppmärksam på anmärkningar i tidtabellen och att du läser rätt dagar.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12