Barn och utbildning

Huvudnyheter

Gränssnittet för infomentorhub på datorskärm

Information från skolan i InfoMentor Hub

InfoMentor Hub är skolans och fritidshemmens informationskanal till dig som förälder. I InfoMentor Hub hittar du all information från skola och dina barns pedagoger.

Information om förskola och skola med anledning av corona

Här har vi samlat information för förskola och skola om vad som gäller under rådande läge.

Hitta snabbt

Andra nyheter