Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och utbildning

Huvudnyheter

Gränssnittet för infomentorhub på datorskärm

Information från skolan i InfoMentor Hub

InfoMentor Hub är skolans och fritidshemmens informationskanal till dig som förälder. I InfoMentor Hub hittar du all information från skola och dina barns pedagoger.

Information om förskola och skola med anledning av corona

Här har vi samlat information för förskola och skola om vad som gäller under rådande läge.

Hitta snabbt

Andra nyheter

  • Förändrat upptagningsområde för Grangärdets skola

    Utbildningsnämnden har beslutat att från och med höstterminen 2021 kommer barn som bor i Ladukärr att tillhöra Grangärdets skolas upptagningsområde istället för Högelidsskolans upptagningsområde.
  • Coronaanpassad skolstart

    Den 20 augusti hälsas eleverna välkomna tillbaka till grundskola och gymnasium efter sommarlovet. För grundskolan är det inga ändringar sedan vårterminen. Gymnasieundervisningen bedrivs nu återigen på plats på skolan.
  • Skolstart Mariestads skolor

    Höstterminen börjar torsdagen den 20 augusti 2020.