Klart vad nya förskolan ska heta

I samband med att Flitiga Lisans skola ska byggas om till en ny förskola utlyste utbildningsnämnden en namntävling. Nu har det vinnande bidraget utsetts och förskolan kommer heta Hertig Karls förskola.

Engagemanget har varit stort och hela 44 personer skickade in namnförslag. Två personer skickade in Hertig Karls förskola och dessa belönas med varsin Ipad.

Vinnarna är Mari-Louise Karlsson och Daniel Nilsson, som kommer kontaktas inom kort.

Den nya förskolan med sex avdelningar ska börja byggas under augusti 2017 och beräknas stå klar under våren 2018.

Kontakt

Carina Törnell
Nämndsekreterare
Telefon: 0501- 75 52 05
E-post: carina.tornell@mariestad.se