Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2017

Under torsdagen presenterades Lärarförbundets rankning Sveriges Bästa skolkommun. Mariestads kommun tappar i placering samtidigt som lärartätheten är högre än föregående år.

Årets undersökning visar att skolorna i Mariestad har en högre lärartäthet än föregående år med fler behöriga lärare. Engagerade och kunniga pedagoger och medarbetare i verksamheterna fortsätter arbetet med att utveckla skolorna i Mariestad. Mariestads kommun tappar dock flera placeringar i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2017. Anledningen är bland annat lägre meritvärden bland våra elever.

- Lärarförbundets sammanställning gällande elevers resultat är något vi varit medvetna om en tid och vi ser att det finns ett behov att arbeta vidare med att analysera resultatet, säger Maria Appelgren, utbildningschef.

För att stärka skolornas arbete ytterligare har grundskolan satsat på det pedagogiska ledarskapet bland annat genom att inrätta en rektorstjänst per grundskola. Kompetensutvecklingsinsatser i matematiklyft har genomförts och läslyft genomförs just nu inom alla ämnen i grundskola och gymnasium. Effekten av ovanstående insatser är något skolan hoppas se resultat av om några år.

Rankingens syfte

Rankingen är Sveriges största och baseras på 13 kriterier. Syftet med rankingen, som har genomförts under mer än 15 år, är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

De kriterier som ligger till grund för Lärarförbundets ranking är bland annat:

  • Resurser till undervisningen
  • Antalet utbildade lärare
  • Lärartäthet
  • Friska lärare
  • Avtalspart
  • Lärarlöner
  • Betygsresultat
  • Andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9
  • Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier

Nedan kan du ta del av hela rankingen och läsa mer om kriterierna.

Lärarförbundets rankning 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Sidan senast uppdaterad: