Ny förskola med inriktning språk och kommunikation

Barnen i förskoleålder blir fler och behovet av barnomsorg i Mariestad ökar. I augusti 2018 öppnar Hertig Karls förskola i västra Mariestad.

Den nya förskolan kommer vara placerad i nyrenoverade lokaler där Flitiga Lisans skola tidigare låg. Verksamheten kommer bestå av totalt sex hemvister inklusive en resursavdelning bestående av färre barn då några behöver vara i ett mindre sammanhang.

Förskolan blir mångkulturell med inriktning språk och kommunikation. Flerspråkighet och mötet mellan olika kulturer kommer ges stort utrymme. Det kommer synas genom att olikheter som kultur, tradition och hemspråk sammanflätas och lyfts fram i den dagliga pedagogiska verksamheten. Förskolans inriktning, språk och kommunikation, är grunden i arbetssättet och synsättet.

Språk är inte bara det talade språket utan alla de uttryckssätt barnen använder i sin kommunikation. För att kunna lära och utvecklas behöver kommunikationen bestå av både det talade och gestaltande språket. Genom olika uttrycksformer såsom drama, rörelse, sång, musik och dans, kommer barnens nyfikenhet och intressen tas tillvara.

- Lärandet kommer ske i en miljö där barnen får möjlighet att utforska, reflektera och förundras. Barnen kommer att få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra, säger förskolechef Britt-Marie Stam.

De barn som nu går på Hertigens och Lingonet förskola kommer flytta till den nya förskolan.

Kontakt:

Britt-Marie Stam
Förskolechef
Telefon: 0501- 75 57 20
E-post: britt-marie.stam@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: