Klart vad de nya förskolorna ska heta

I samband med att beslut togs om att bygga två nya förskolor utlyste utbildningsnämnden en namntävling. Nu är de vinnande bidragen utsedda och förskolorna kommer att heta Kronoparkens förskola och Sjölyckans förskola.

Fyra personer har lämnat in Kronoparkens förskola som namnförslag och fyra personer har lämnat i Sjölyckans förskola som namnförslag. Vinnarna, en för varje förskola, har utsetts genom lottning.

Vinnarna är Elin Bertilsson och Jacob Appelgren. Båda vinnarna är meddelande. Prisutdelningen kommer att ske den 14 mars 2018 på utbildningsnämndens möte.

Kontakt
Carina Törnell
Nämndsekreterare
Telefon: 0501- 75 52 05
E-post: carina.tornell@mariestad.se