Kub för mänskliga rättigheter

Stor svart kub utomhus  med texten:. Nr 24. Rätten till vila och fritid.

Vadsbogymnasiet är med i Kubprogrammet, som anordnas av Raul Wallenberg Academy. Kubprogrammet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till 30 utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands.

Vadsbogymnasiets mänskliga rättighet är nummer 24 ”Rätten till vila och fritid”.

Genom denna metod kommer skolan att få stöd med att arbeta övergripande med skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag, samtidigt som eleverna uppmuntras att göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

Kuben är invigd

Tisdag 19/2 invigdes kuben på Vadsbogymnasiet med alla elever och personal.

- Denna dag firade vi även Internationella Vadsbodagen, då olika kulturer på skolan uppmärksammas med mat, kläder, språk, film och musik. Naturligtvis är det med fokus på FNs deklarationer om de mänskliga rättigheterna och framförallt kring vår artikel nummer 24 – rätten till vila och fritid. Detta är en dag som vi hoppas blir återkommande, säger Eva Hjerpe, programrektor på Vadsbogymnasiet.

Vadsbogymnasiets elever kommer att få använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti kuben hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet med hjälp av till exempel text, bild, film, teater och installationer, utifrån perspektivet att alla kan göra skillnad.

Förhoppningsvis kommer kuben att skapa nya mötesplatser där grupper som vanligtvis inte samarbetar möts, både internt och externt.

Om Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy arbetar för att motivera unga människor att ta ansvar och agera. De vill göra så många som möjligt till medmänskliga förebilder, för andra att ta efter. Det gör de genom att erbjuda utbildningar och skolprogram, med målet att åstadkomma en förändring genom att påminna om Raoul Wallenberg och hans gärning.

Sidan senast uppdaterad: