Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan får tillagningskök med restaurang - uppdaterad

Kökspersonal

Centralköket byggs om och blir tillagningskök för Vadsbogymnasiet och Tunaholmsskolan. Det nya tillagningsköket byggs ut med en restaurang för de båda skolorna.

Nuvarande centralkök som idag lagar mat till Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet kommer att byggas om till ett tillagningskök med restaurang under läsåret 2019/2020.

Ombyggnadsarbetet startar hösttermin 2019. Det nya köket med tillhörande restaurang kommer att stå klart till höstterminen 2020 och kommer att serva både Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet.

Skollunchen kommer att tillagas i andra kök under ombyggnadsperioden. Tunaholmsskolans befintliga kök kommer få köksutrustning så att maten kan tillagas på skolan under läsåret 2019/2020.

Vadsbogymnasiet kommer att få en rätt tillagad och levererad från Unicaskolan och Prismaskolan. Den vegetariska rätten kommer tillagas i köket på Vadsbogymnasiet.

Det är positivt med egna tillagningskök till verksamheterna eftersom det ger en högre kvalitet på maten när den lagas på plats. Doften som sprids vid tillagning stimulerar matlust hos våra elever. Det blir också mindre svinn eftersom mat kan tillagas efter hand, och då kan kockarna lättare uppskattas vad som kommer att gå åt efter hand, säger Maj-Lis Häljeskog, kostchef.

Menyer som kommer att användas utgår från ordinarie skolmeny med vissa ändringar/förenklingar för att få verksamheten att fungera så smidigt som möjligt.

Uppdatering 2019-08-20

Under ombyggnadsperioden kommer Tunaholmsskolan få sin mat från Högelidsskolans kök. Det blir fortsatt mottaggningskök då kapacitet av ström inte räcker till i Tunaholmsskolans kök för mer köksutrustning. Det blir för stor kostnad att åtgärda för endast ett läsår (2019-2020).

Kontakt

Maj-Lis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Maj-Lis Häljeskog

Helene Doolk
Enhetschef kost skola
Telefon: 0501-75 56 67
E-post: Helene Doolk

Sidan senast uppdaterad: