Köket på Kompassens förskola

Köket på Kompassens förskola tillfälligt stängt måndag den 17 februari 2020

Barnen vid Kompassens förskola fick under dagen mat som tillagades vid Prismaskolan och imorgon tisdag kommer köket vid Kompassens förskola att vara öppet igen.

Idag måndag den 17 februari på morgonen kontrollerade miljökontoret köket vid Kompassens förskola efter en reparationsåtgärd som utfördes under slutet av föregående vecka.

Vid det rutinmässiga återbesöket från miljökontoret uppfattades att uppdraget inte var helt slutfört. Återrapportering om hur åtgärderna utförts hade inte kommunicerats till kostavdelningen och miljökontoret varvid beslut fattades av miljökontoret att stänga köket.

Efter samverkan mellan miljökontoret, kostavdelningen och fastighetsavdelningen konstaterades att samtliga förelägganden är åtgärdade och därför är köket åter i drift från och med tisdagen den 18 februari.