Beslut om ändrat programutbud på Vadsbogymnasiet

Den 19 maj beslutade utbildningsnämnden att estetiska programmet ska läggas ner.

Eleverna i befintlig klass på estetiska programmet kommer att gå klart, men det blir inga nya klasser.

- Det är självklart tråkigt att behöva lägga ner ett program. Bakgrunden till beslutet är att det har varit lågt söktryck under flera år, säger Erik Eriksson, avdelningschef Vadsbogymnasiet.

På grund av lågt söktryck togs även beslut om att inte starta lärlingsutbildningarna på bygg- och anläggningsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet hösten 2020. I nuläget finns det inget beslut om lärlingsutbildningarna startar läsåret 2021-2022.

Kontakt

Erik Eriksson
Avdelningschef Vadsbogymnasiet
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: erik.eriksson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: