Skolstart Mariestads skolor

Höstterminen börjar torsdagen den 20 augusti 2020.

Grund- och särskolan

Upprop sker vid följande skolor och tider:
07:50 Hasslerör
08.00 Grangärdet, Högelid F-6, Högelid grundsär, Prisma,
Tunaholm, Ullervad, Unica åk 2-6
08:10 Högelid åk 7-9
08:30 Kvarnstenen, Lyrestad
08:40 Tidavad
09:10 Unica åk F-1

Mer information kring skolstart kommer att publiceras på Infomentor för respektive skola.

Vadsbogymnasiet

Åk 1 upprop 20 augusti, se www.vadsbogymnasiet.se.
Åk 2, 3 startar 20 augusti kl 12:00 enligt schema som
publiceras på hemsidan i början av v 34, www.vadsbogymnasiet.se.
Gymnasiesärskolan startar 20 augusti kl 08:00.

Skolskjuts

Skolkort resp. gymnasiekort åk 1 delas ut av skolan första skoldagen.
Tidtabeller kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

Kommunala musikskolan

Fortsättningselever gör upp om preliminär tid med sin lärare.
Nya elever blir kontaktade av sin blivande lärare. Ni gör då upp om
tid för lektion.

Mariestads fritidsgårdar

Fritidsgårdarna i Mariestads kommun startar:
Elvärket torsdag 20 augusti 16:00
Blåbäret torsdag 20 augusti 15:00

Sidan senast uppdaterad: