Coronaanpassad skolstart

Den 20 augusti hälsas eleverna välkomna tillbaka till grundskola och gymnasium efter sommarlovet. För grundskolan är det inga ändringar sedan vårterminen. Gymnasieundervisningen bedrivs nu återigen på plats på skolan.

Undervisning ska bedrivas på plats i skolan

Huvudregeln enligt regeringsbeslut är att undervisning ska bedrivas på plats i skolan. Vi följer också noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning

Skolorna har vidtagit åtgärder för att minska risk för smittspridning. Alla skolenheter är olika och därför kommer olika typer av anpassningar att göras. Bland annat hålls inga stora samlingar, ventilation ses över, utökad städning sker, handsprit finns att tillgå i skolans lokaler, scheman anpassas för att eleverna ska kunna hålla distans, information om myndigheternas rekommendationer går ut till elever på plats.

Vuxenutbildningen anpassas

Vuxenutbildningen ges större utrymme i regeringsbeslut än gymnasiet för att bedriva fortsatt distansutbildning. Vi kommer att anpassa undervisningen på plats för att undvika trängsel, och i vissa fall ge distansundervisning.

Följ myndigheternas rekommendationer

Vi uppmanar alla elever att följa myndigheternas rekommendationer:

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma vid minsta symtom

Sidan senast uppdaterad: