Förändrat upptagningsområde för Grangärdets skola

Utbildningsnämnden har beslutat att från och med höstterminen 2021 kommer barn som bor i Ladukärr att tillhöra Grangärdets skolas upptagningsområde istället för Högelidsskolans upptagningsområde.

Utbildningsnämnden gav sektor utbildning i uppdrag i våras att se över upptagningsområden i Mariestads kommun. Gränsen för upptagningsområdet till Högelidsskolan kommer att flyttas från att ha gått runt ladukärrsområdet till att gå längs med stockholmsvägen.

Förändringen gäller endast barn som ännu inte börjat i förskoleklass. Det är inte aktuellt för elever som redan placerats på högelidskolan att byta skola.

Förändringen görs för att skapa mer plats på Högelidskolan som under några års tid haft elever över sin maxkapacitet.

Sidan senast uppdaterad: