Barn med sjuka föräldrar ombeds stanna hemma

Folkhälsomyndigheten har den 1 december kommit med ny rekommendation angående barns och elevers vistelse i förskola och grundskola i de fall någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Om någon i hushållet (i familjen) har konstaterad covid-19 rekommenderas att även symptomfria barn och elever i för- och grundskola stannar hemma. Sedan tidigare gäller denna rekommendation för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

För mer information: Folkhälsomyndigheten, Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19 Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: