Mariestads kommun inför distansundervisning på högstadiet

Mariestads kommun har beslutat att införa växelvis distansundervisning för årskurs 8 och 9 från och med måndagen den 11/1.

Vi är i full gång att informera personal och vårdnadshavare. Det här gör vi för att undvika trängsel och förhindra smittspridning, säger Maria Appelgren, chef för sektor utbildning.

För årskurs 7 fortgår undervisningen som vanligt i klassrummen.

Vi anser det inte lämpligt med distansundervisning i årskurs 7, säger Maria Appelgren.

Två skolor

De kommunala högstadieskolor som kommer att beröras av beslutet är Tunaholmsskolan och Högelidsskolan. Elever i årskurs 8 har distansundervisning vecka 2 och skolförlagd undervisning vecka 3. Elever i årskurs 9 har skolförlagd undervisning vecka 2 och distansundervisning vecka 3.

Beslutet togs av utbildningsnämndens ordförande fredagen den 8/1, efter att regeringen infört möjligheten att införa distansundervisning även för högstadieelever.

Elever som saknar internet eller har särskilda behov av att få undervisning i skolan kommer att få det.

Skollunch

Grundskoleelever som studerar på distans kommer att kunna beställa matlåda via en e-tjänst på samma sätt som gymnasieeleverna. För den som saknar möjlighet att hämta skollunchen går det att ansöka om matersättning.

Beställning av matlådor, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Genom att införa växelvis distansundervisning på högstadiet bidrar Mariestads kommun till att minska trängsel i skolmiljön och i kollektivtrafiken. Beslutet gäller till den 22/1.

Kontakt: Maria Appelgren, chef sektor utbildning

E-post: maria.appelgren@mariestad.se

Anna-Karin Yséus, grundskolechef

E-post: anna-karin.yseus@mariestad.se

Regeringen om fjärr- och distansundervisning på högstadiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.