Vadsbogymnasiet återgår till växelvis distans- och närundervisning

Vadsbogymnasiet fortsätter med nuvarande distansundervisning till och med den 29 januari. Från och med den 1 februari övergår eleverna till växelvis distans- och närundervisning.

Torsdagen den 21 januari fick Sveriges gymnasieskolor besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten om i vilken form vi ska bedriva vår undervisning och verksamhet den närmaste tiden.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten förändras så att vi nu fram till den 1 april ska ha en blandning av fjärr-/distansundervisning och närundervisning. Hur mycket närundervisningen på skolan det blir beror på smittläget i kommunen.

Detta gäller nu

Vadsbogymnasiet fortsätter med nuvarande distansundervisning till och med den 29 januari.

Under vecka 5 kommer skolans olika klasser att komma in till skolan olika dagar. Klasserna kommer spridas ut så att inte för många elever kommer in till skolan samtidigt.

Planeringen av vilka klasser som ska komma in under vecka 5 och framåt görs de närmaste dagarna. Eleverna kommer att få information via sina lärare och Bryggan. Information kommer även finnas på Vadsbogymnasiets webbplats.

Vadsbogymnasiets webbplats Länk till annan webbplats.

Detta innebär att de elever som har fjärr- och distansundervisning under vecka 5 ska beställa matlådor om vanligt senast onsdag klockan 14:00 i självserviceportalen.

Beställning av matlådor, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: