Vadsbogymnasiet fortsätter med växelvis distans- och närundervisning

Vecka 5 påbörjades en delvis närundervisning på gymnasiet. Detta förlängs nu till veckan efter sportlovet, till och med den 26 februari.

Till och med fredagen den 26 februari kommer skolans olika klasser att komma in till skolan olika dagar. Klasserna kommer spridas ut så att inte för många elever kommer in till skolan samtidigt.

Schema för närundervisningen ligger på Bryggan.

För elever som kommer in till skolan så gäller ordinarie schema. Däremot kommer det vara andra salar än de som står på schemat. För att minska risken för trängsel i korridorer kommer alla klasser att i så stor utsträckning som möjligt vara i samma klassrum hela dagarna.

Viktigt att komma ihåg är att alla ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma om man har symptom, hålla avstånd till andra på skolan och tvätta händerna ofta.

För mer information, besök Vadsbogymnasiets webbplats.

Vadsbogymnasiets webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: