Så jobbar vi för att främja barnens utveckling i förskolan

Sex barn på Regattans förskola fotas på andra sidan ett akvarium

Alfred, Henry, Albin, Greta, Hedda och Lotta säger hej från Regattans förskola.

Det går närmare 1 200 barn på Mariestads kommunala förskolor. Här bryts de övergripande målen för den pedagogiska verksamheten ned på varje avdelning. På så sätt får barnen chans att hitta sina egna sätt att uttrycka sig på.

Tre barn och en pedagog på Termitens förskola, där någon läser en bok, en annan leker med en pappvulkan och en tredje är på språng.

Det är full fart på Termitens förskola med vulkantema.

I dag firar vi Förskolans dag, ett sätt att uppmärksamma och synliggöra den viktiga verksamheten för våra minsta barn. Mariestad har ett brett utbud av förskolor med inspirerande miljöer både inom- och utomhus. Hållbarhet går som en röd tråd genom verksamheten.

Förskola och pedagogisk omsorg - Mariestads kommun
Kommunala förskolor och pedagogisk omsorg - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fantastin styr

På avdelningen Skutan vid Regattans förskola har barnen dykt ned i det spännande ämnet spindlar.
Regattans förskola - Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Pedagogerna Sofia Jakobsson och Sofia Skogsberg berättar att det började med skalbaggar, men att barnen snart kom att intressera sig för de stora spindelnäten utanför förskolans fasad förra hösten.

Det finns många olika sätt att uttrycka sig på, det är bara fantasin som sätter stopp. Alla våra lärmiljöer är tillgängliga hela dagen. Det ska vara brett och inkluderande där alla kan hitta sina uttryck, säger Sofia och Sofia.

Skapande verkstad har gett barnen tillfälle att avbilda spindlar med lera, penslar, klossar och mycket annat. Med hjälp av bilder och filmer har barnen kunnat fördjupa sig ännu mer. Barnens tankar och funderingar blir till inspiration där kreativitet uppmuntras i alla former.

Med hjälp av Kaplastavar bygger en mindre grupp på åtta barn ett stort spindelnät. På frågan vad barnen på Skutans avdelning tycker är bäst kommer svaren snabbt:

Spindlar! Träffa kompisar. Äta mat. Leka med klossar!

Spännande experiment

På avdelningen Nyckelpigan vid Termitens förskola är det ett annat ämne som har varit i fokus för barnen, nämligen vulkaner.
Termitens förskola - Mariestads kommun
Pedagogerna Åsa Hälgebo Lemming och Charlotte Fredriksson berättar om Vulkanverkstaden där barnen har fått experimentera med trolldeg, målat vulkaner i snön och byggt vulkaner med alla möjliga sorters material.

Det låter vosch när vulkanen får ett utbrott! Säger barnen.

Matematik, teknik, kemi, teori och praktik. Det går att göra i stort sett vad som helst utifrån ett givet ämne. Och det har också barnen på Nyckelpigan gjort det senaste året när de byggt, målat, ritat och konstruerat.

Vi utforskar tillsammans utifrån barnens frågor och tankar. Det som är så roligt är att vi vet egentligen inte var vi kommer hamna till slut. Vi öppnar hela tiden nya konstruktiva dörrar. Vi lär oss jättemycket av barnen, säger Åsa och Charlotte.

Genom att jobba med teman i olika former främjas samarbetet mellan barnen. Det är också bra för att öva och utveckla språket.

Efter fruktstund och en kortfilm om vulkaner är Oliver, Elise, Vera, Albin, Leo och Noa ivriga att visa sin förskola.
Det är dinosaurier, vulkaner, klossar, lampor och mycket, mycket annat.
En dag i förskolan är både fascinerande och inspirerande.

Fem barn och en pedagog på Regattans förskola bygger ett stort spindelnät med hjälp av pluss pluss klossar

Barn på Regattans förskola bygger ett stort spindelnät med hjälp av klossar.

Sidan senast uppdaterad: