Årlig inkomstjämförelse

Den årliga inkomstjämförelsen för inkomståret 2019 har påbörjats.

Inkomstjämförelsen innebär att vi granskar om vårdnadshavare med barn på förskola och/eller fritidshem har betalat rätt avgift för inkomståret 2019. Vi jämför den uppgivna inkomsten med skattepliktig inkomst som är registrerad hos Skatteverket. Om hushållet har betalat för lite till kommunen får du en tilläggsfaktura. Om hushållet däremot har betalat för mycket får du tillbaka pengar. Tilläggsfakturorna skickas ut under september månad.

Kontakt

Jenny Ryberg
Systemadministratör
Telefon: 0501 - 75 52 12
E-post: forskola@mariestad.se

Kontakt

Anette Reimer
Administratör mot förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0501 - 75 52 13
E-post: forskola@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: