Ett lyft för utemiljön på våra förskolor och skolor

En kvinna i gul arbetsoverall håller i en karta sittandes på en bänk på en skolgård.

Projektledare Anneli Mattsson inventerar kommunala skolgårdar.

Nu är vi snart klara med inventeringen av alla kommunala förskolors och skolors utemiljö. Över de närmaste tre åren satsas totalt tolv miljoner kronor på att lyfta utemiljön där eleverna vistas dagligen.

Uppdraget om att göra en översyn samt ta fram en prioriteringslista för de kommunala skolornas utemiljöer kommer från utbildningsnämndens arbetsutskott. Senare har kommunfullmäktige beslutat att avsätta medel för projektet.

Ska stimulera till lek

Den här höstiga oktoberdagen är projektledaren Anneli Mattsson på tekniska i färd med att inventera utemiljön på Grangärdets F–6-skola. Anneli förklarar att det handlar om mer än bara lekutrustning på skolgårdarna. Saker som träd, buskar och tillgång till en "skolskog" är andra viktiga aspekter för ett bygga en trivsam skolgård.

Målsättningen är att skapa utemiljöer som uppmuntrar till kreativ lek. Alla kanske inte gillar bollsporter till exempel, säger Anneli.

Spaden i jorden

Projektets övergripande mål är att skapa likvärdiga utomhusmiljöer vid förskolor och skolor i Mariestads kommun. Även högstadieskolor och gymnasieskola omfattas i projektet. Utredningen kan också beröra trafiksituationen vid skolorna.

I och med besöket på Grangärdets skola är Anneli Mattsson inne på sluttampen i inventeringen av skolgårdarnas utemiljöer. I början av nästa år kommer det att börja hända grejer på åtminstone några skolgårdar! Projektet beräknas vara helt klart i december 2023.

Sidan senast uppdaterad: