Satsning på skolgårdarnas utemiljöer

Bild på lekplats med klätterhus och gungställning på en skolgård.

Nu har vi kommit igång med att rusta upp utemiljöerna på våra kommunala förskolor och skolor. Projektet sträcker sig över tre år och det första stoppet är Hasslerör.

Efter inventering av skolornas utemiljöer har vår produktionsavdelning i samarbete med fastighetsavdelningen kommit igång med det efterlängtade arbetet på skolgårdarna. Just nu håller vi till i Hasslerör där utemiljöerna på både förskola och grundskola kommer att få ett lyft. Målsättningen är att skapa utemiljöer som uppmuntrar till kreativ lek och rörelse, vilket har många positiva hälsoaspekter.

På förskolan blir det motorikbana, klätterställningar och gungor. När vi är klara här går vi vidare till grundskolan där vi bland annat köpt in en multiarena, berättar Olof Carlström, enhetschef på produktionsavdelningen.

Likvärdiga miljöer

Det övergripande målet med projektet är att skapa likvärdiga utomhusmiljöer på våra förskolor och skolor i Mariestad.

Det är behoven som styr, så det kommer inte att vara samma insatser på varje skola. Det känns kul att vi satsar på den här typer av grejer, jag tror att det är ett väldigt uppskattat projekt, säger Linus Gradén, projektledare på tekniska.

Totalt investeras tolv miljoner kronor för att skapa trivsamma skolgårdar. I den första etappen ingår också förskolorna Regattan och Hasselbacken utöver Hasslerör.

Kontakt

Linus Gradén
Projektledare tekniska
Telefon: 0501-75 61 48
E-post: linus.graden@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: