Gå och cykla till skolan

För att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet och minskade utsläpp deltar flera skolor i Mariestads kommun i Trafikkalenderns satsning Gå och Cykla. Under två veckor i september och oktober samlar deltagande klasser in så många resepoäng som möjligt.

Mariestads kommun är en aktiv samarbetspartner till Trafikkalendern och bidrar även med ett lokalt pris till den vinnande klassen, där varje elev kommer att få en fribiljett till Bäckens minigolf.

Cykelvägar i Mariestads kommun

Cykelvägnätet i Mariestads kommun består av gemensamma gång- och cykelvägar, cykelfält och gator där trafiken blandas med biltrafik. Du hittar mer information om cykelvägar och Mariestads kommuns cykelkarta på vår webbplats.

Cykelvägar i Mariestads kommun

Sidan senast uppdaterad: