Distansundervisning för årskurs 9 under vecka 8

Högstadiet forstätter med växelvis distansundervisning för högstadiet även vecka 8.

Beslutet innebär att årkurs 9 kommer att ha undervisning på distans under vecka 8. Årskurs 7 och 8 kommer att ha undervisning på plats i skolan.

Elever som saknar internet eller har särskilda behov av att få undervisning i skolan kommer att få det.

Besked om hur hur undervisningen ser ut från vecka 9 kommer att kommuniceras ut under vecka 8.

Skollunch

Elever som studerar på distans kan beställa matlåda via en e-tjänst . För den som saknar möjlighet att hämta skollunchen går det att ansöka om matersättning.

Beställningen görs senast onsdag klockan 14.00 för att få lunch kommande vecka.

Beställning av matlådor, e-tjänst Länk till annan webbplats.


Kontakt: Maria Appelgren, chef sektor utbildning

E-post: maria.appelgren@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: