Fortsatt distans- och närundervisning på Vadsbogymnasiet

Förlängt beslut om distans- och närundervisning till och med 12 mars.

Smittskydd Västra Götaland förlänger sin rekommendation om att gymnasieskolor ska ha maximalt 20% närundervisning. Mariestads kommun följer Smittskydd Västra Götalands rekommendation, vilket innebär att Vadsbogymnasiet kommer att ha maximalt 20% närundervisning till och med den 12 mars.

Skolans olika klasser kommer att vara i skolan olika dagar. Klasserna sprids ut över veckan så att inte för många elever kommer in till skolan samtidigt.

Läs mer i nyhet på Vadsbogymnasiets webbplats.

Vadsbogymnasiets webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: